• Modell av labyrint.

  • I samlingsrummet finns en
    utställning med planscher
    om labyrinter gjord av
    Sture Berglund.