Premiärsegling med fälbåten juni 2017

Under byggnad, uppstart 2012
foto PBM

Fälbåten

 

Lite historik:

Säljakt på vårisen i Bottniska viken har bedrivits sen mitten av 1500-talet. Med den tidens kommunikation var det nödvändigt att ha någon form av basläger. Den vinterställda fiskebåten fick bli den fasta punkten ute på isen. Efterhand utvecklades speciella båtar för ändamålet, de gjordes med en långsvängd stäv, vilket innebar att båten kunde forcera upp till 6-7 cm tjock is, samt att den blev lättare att ta upp på isen. För transport på isen var det mankraft som gällde, ibland med hjälp av båtens segel. Dessa båtar var i början utrustade med en form av råsegel, som sedermera kom att bytas ut mot loggertsegel eller sprisegel. Varje båtlag bestod av 3-4 man. Vistelsen ute på isen var en och en halv till två månader.

 

Den båt vi nu bygger är ett led i att återskapa en tidstypisk fälbåt från 1800-talet, samtidigt som vi får en viss kännedom om byggnadssättet, här båtbygget i bilder:

 

 • Båtvirke

 • Mallar

 • Tore ordnar rotämnen

 • Nedersta borden

 • Fälbåt under byggnad

 • Akterut

 • Yttre relingslist

 • Durkarna färdiga

 • Båten har fått första linoljan och tjäran

 • Segelsömnad

 • Segel på plats

 • Flaggspel inför sjösättningen 15 juni 2017

 • Beundrande bryggfolk

 • Nöjd båtbyggare

 • Segling på Sörfjäden hösten 2017