• I samlingsrummet finns en
    utställning med planscher
    om labyrinter gjord av
    Sture Berglund.

  • En modell av en labyrint
    finns på övervåningen.