Sigurd Nordlunds langenbåt.

Byggd hos Fjällströms båtbyggeri ca. 1945.

I museets ägo 2001. Båten ar försedd med

segelbräda och sprisegel och kunde segla i

medvind. Båten har skrapats och målats om.

Ny durk mm.

Almogebåten Vera

Byggd på 40-talet av Alvar Moren på Strömsborg.

Den var försedd med sprisegel och köptes av

Per Sandberg. Har sedan ägts av Tore Sandström

och Roger Noren.

Renovering pågår.