Utmärkelser 

Förenigen har fått ett generöst penningbidrag å 10.000,- från Framtidsbanken, Sparbanken Nord 

samt

tilldelats Piteå kommuns Stipendium för miljö, natur- och kulturmiljövård 2014.

 

Verksamhetsberättelse för 2016

Här följer en redovisning av det gångna årets verksamhet i kortform.

Vår utveckling som museum är fortsatt expansiv. Medlemsantalet är stabilt. Vår ekonomi är fortsatt god.

- Under året har utställningen om magasinens historik färdigställts.

- Uppsågning av en rejäl hög båtvirke gjordes en helg under våren, sågningen utfördes på    sågen i Norra Pitholm med ett mycket gott resutat. Timret fick vi till skänks av SCA.

- Färdigställandet av fälbåtsprojektet fortgår i stort enligt planen.

- Sommarguider i form av ungdomar blev vi utan på grund av att ingen sådan utbildning anordnades. Vi ordnade sommarguidningen med ett gäng frivilliga och engagerade medlemmar.

- Besöksfrekvensen för främst sommarhalvåret är klart stigande. Så även intäckterna från besökare. Sex bokade besök av större grupper från både närliggande och mera avlägsna orter har vi haft glädjen att notera.

- Uppsättningen av "Stures" labyrintutställning som vi har fått överta av Piteå Museum , har kommit på plats.

- I båtverkstan har kurser i båtrenovering bedrivits under hösten där Mannöbåten fått delvis ny bordläggning.

- Under året har en nödvändig översyn och uppdatering av elsystemet utförts. Även det yttre har fixats till i form av att byggnaden fått fina och passande entrébroar.

- Som ni märker är aktiviteten hög.

Som slutord vill vi i styrelsen rikta ett stort och varmt tack till våra hängivna medlemmar, Piteå kommun, Piteå museum, sponsorer och övriga bidragsgivare.

Piteå 2017-02-20

Styrelsen för Piteå Båtmuseum

 

gm Tore Sandström, ordf.

 

 

-