Verksamhetsberättelse för 2017


Ett synnerligen aktivt verksamhetsår som vi nu kan lägga till vår historia.

Vårens verksamhet kom att kretsa kring färdigställande av labyrintutställningen och
slutförande av fälbåtbåtsprojektet med segelsömnad, riggkonstruktion, årtillverkning och ytbehandling av båten. Fälbåten sjösattes den 15 juni under stor publiktillströmning och
med direktrapportering från P4 Norrbotten.

Ett flertal bokade besök av större grupper där vi bidrog med 4-5 guider/besök under sommarperioden. Från veckan efter midsommar till en bit in i augusti har museet varit öppet sex dagar per vecka med guidning av våra trogna medlemmar.

Skärgårdens dag blev återigen en publiksuccé med närmare tusen besökare. Två föreläsningar
drog en hel del publik. Fälbåten visades upp i full glans under de underbart vackra barkade rödbruna seglen. En annan publikmagnet var dunket från ”Västervikaren” glödkulemotor.

Under hösten har vi renoverat två av våra utställningsbåtar, en tredje är snart klar.

Utställningen ”Industri och Sjöfart i Piteåregionen” har under hösten arbetats fram och är nu under färdigställande. Här har många mantimmar lagts ner på bildinsamling, textproduktion och snickeri.

Medlemssituationen är något krympande p.g.a. genomgång av medlemslistan kontra betalda medlemsavgifter.

Vår ekonomi är fortsatt stabil genom sponsringar och olika bidrag samt också ökade besöksintäkter. Med största tacksamhet kan vi notera ett kontanttillskott från Maskin-veteranerna på drygt 16000 kronor i samband med deras avveckling av sin verksamhet!

Ett stort och varmt tack till alla sponsorer, bidragsgivare och donatorer som ger oss möjlighet och glöd att ständigt utveckla vårt museum.

Sist, men inte minst, ett stort tack till våra trogna medlemmar för ert engagemang och ideella insatser.


Piteå 2018-02-20
Styrelsen för Piteå Båtmuseum


gm Tore Sandström, ordf.

 

Med vänlig hälsning

Piteå Båtmuseum