Julle i fälbåt
foto Thomas Öberg

1998 bildades föreningen Piteå Båtmuseum av några eldsjälas med målsättning att till eftervärlden kunna visa upp denna kulturskatt i form av gamla träbåtar, motorer och fiskeredskap samt dokumentera den kustkultur som under sekler vuxit fram i regionen.

Föreningen har i dagsläget ett hundratal medlemmar.

Vi håller kurser i traditionell båtbyggnad, reparation av gamla båtar och motorer samt berättarkvällar som berättar om den mångskiftande verksamhet som präglat vår kust från förr till nu.

Den ekonomiska basen utgörs i första hand av den årsavgift som medlemmarna betalar. En del sponsring i form av material till båtbyggnad och reparationer har vi tacksamt mottagit.

Vill du bli medlem i vår förening och ta del av våra aktiviteter och verksamhet? Betala då kr 150,- till föreningens pg 138 45 37-5.

Vill Du i övrigt stödja vår verksamhet tar vi tacksamt emot Ditt bidrag till vårt SWISH-nummer

1234135794