2019

sommaren 2019

öppehållande

Under tiden 24 juni till 11 augusti kl 11.oo - 16.oo
guidar medlemmar besökare alla dagar förutom fredag

Tisdag och torsdag

Ordinare föreningsverksamhet

08.oo - c:a 11-12.oo

Torsdagar

Båtbyggarkurser

08.oo - 11.oo
13.oo - 16.oo
/sommaruppehåll maj - augusti/

Välkommen in och besök oss