24/8-2021

Vi börjar verksamheten på museet igen torsdag 26 augusti med följande tider:

 

Föreningsverksamhet, förmiddagar

Tisdag    08.00 - 11.00

Torsdag  08.00 - 11.00

 

Vi börjar med två grupper varje gång. Den ena gruppen jobbar vidare
med tallenprojektet. Den andra med olika jobb i och omkring museet.